Socialna in delovna vključenost mladih migrantov

Kaj je aplikacija Life in EU?

Aplikacija Life in EU je digitalno orodje, razvito v okviru projekta Erasmus+. Life in EU.

V tem orodju lahko uporabniki razvijajo svoje spretnosti, pri čemer imajo koristi od tečajev, razvitih v konzorciju, in zunanjih tečajev, ki si jih izmenjujejo posamezni partnerji.

Naš cilj je, da z uporabniku prijazno namizno in mobilno aplikacijo izboljšamo zaposlitvene spretnosti naših uporabnikov in jim pomagamo, da se pripravijo na vstop na trg dela.

Kaj ponuja aplikacija Life in EU?

Vprašalnik za samooceno med registracijo

Tečaji o družbenih, gospodarskih, političnih in drugih temah.

Vprašanja za ocenjevanje v tečajih

Zunanja usposabljanja, v katera se lahko vpiše vsak uporabnik.

informacije o vprašanjih državljanstva v vsaki od partnerskih držav