Κοινωνική και εργασιακή ένταξη νέων μεταναστών

Τι είναι η εφαρμογή Life in EU;

Η εφαρμογή Life in EU είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η ζωή στην ΕΕ.

Σε αυτό το εργαλείο, οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, επωφελούμενοι τόσο από τα μαθήματα που αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία όσο και από τα εξωτερικά μαθήματα που μοιράζονται από κάθε εταίρο.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις δεξιότητες απασχολησιμότητας των χρηστών μας, μέσω της φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής μας για υπολογιστές και κινητά, και να τους βοηθήσουμε να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Τι προσφέρει η εφαρμογή Life in EU;

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης κατά την εγγραφή

Μαθήματα για κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και άλλα θέματα

Ερωτήσεις αξιολόγησης των μαθημάτων

Εξωτερικές εκπαιδεύσεις στις οποίες μπορεί να εγγραφεί κάθε χρήστης

Πληροφορίες για θέματα ιθαγένειας σε κάθε μία από τις χώρες των εταίρων