Inklużjoni Soċjali u tax-Xogħol ta’ migranti żgħażagħ

X’inhi l-app Life in EU?

L-app Life in EU hija għodda diġitali żviluppata bħala parti mill-proġett Erasmus+ Life in EU .

F’din l-għodda, l-utenti għandhom iċ-ċans jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, li jibbenefikaw kemm mill-korsijiet żviluppati mill-konsorzju kif ukoll mill-korsijiet esterni kondiviżi minn kull sieħeb.

L-għan tagħna huwa li nsaħħu l-ħiliet tal-impjegabbiltà tal-utenti tagħna, permezz tal-app desktop u mobbli faċli għall-utent tagħna, u ngħinuhom lesti biex jidħlu fis-suq tax-xogħol.

X’toffri l-app Life in EU?

Kwestjonarju ta’ awtovalutazzjoni waqt ir-reġistrazzjoni

Korsijiet dwar suġġetti soċjali, ekonomiċi, politiċi u oħrajn

Mistoqsijiet ta’ valutazzjoni fuq il-korsijiet

Taħriġ estern jista’ jirreġistra fih kull utent

Informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ ċittadinanza ta’ kull wieħed mill-pajjiżi tal-imsieħba